O nás

Hledáte poskytovatele ošetřovatelské péče pro své blízké?

Nabízíme vám komplexní ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně  novém moderním zařízení.

Kdo jsme

Domov seniorů Anavita v Plzni je soukromým pobytovým sociálním zařízením s registrací poskytovatele sociálních služeb. Provozovatelem je ANAVITA a.s., se sídlem Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24128325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17265.

Kromě domova v Plzni provozujeme také domovy seniorů v Terezíně, Olomouci a Modřicích, součástí sítě je také zařízení v Šanově. 

Co nabízíme

Stavbou nového zařízení na "zelené louce" v plzeňské městské části Slovany jsme vybudovali moderní domov seniorů s možností ubytování 146 klientů.

Díky geriatrické erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím demencí. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích demence, a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Ve své práci se opíráme o doporučené postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti.

Naše poslání

Služba DS - Poslání, cíle, cílová skupina, principy 

Služba DZR - Poslání, cíle, cílová skupina, principy

Náš tým

Kamila Brožová, DiS.
asistentka ředitele DS Anavita Plzeň

Kateřina Šabacká, DiS.
sociální pracovnice

Bc. Hana Rozsypalová, DiS
sociální pracovnice

Ludmila Kováříková, DiS.
vrchní sestra

Kontaktní formulář

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

 Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací

Aktuality

Nadchází nejkrásnější období v roce - čas vánoční. A přípravy na tyto svátky u nás v...

Zobrazit více

Společnost SeneCura dokončila výstavbu domova pro seniory v Kolíně a od prosince 2017 začala...

Zobrazit více

Rok se s rokem sešel a u nás v SeniorCentru v Plzni nás po roce opět navštívil Mikuláš. A...

Zobrazit více

Dne 29. 11. se v prostorách našeho SeniorCentra konala slavnostní vernisáž k příležitosti...

Zobrazit více

Seznam aktualit